دانلود رایگان


پاورپوینت سیتوکین ها - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت سیتوکین ها

دانلود رایگان پاورپوینت سیتوکین ها پاورپوینت سیتوکین ها 79اسلاید چنداسلاید به زبان انگلیسی میباشد •سیتوکین ها•سلول های سیستم ایمنی برای انتقال پیام و تأثیر بر سایر سلول ها نیازمند ترشح محصولات و فراورده هایی هستند تا واسطة اعمال این پیام ها باشند .•• مولکول های پروتئینی که توسط سلول های سیستم ایمنی ذاتی و اختصاصی در پاسخ به میکروب ها و سایر آنتی ژن های موجود ، تولید شده و هر یک اثرات متفاوتی را ایجاد می کنند بنام کلی ترشح سلولی یا سیتوکین نامیده می شوند .•• با توجه به
نحوة تولید سلول منشاءکیفیت تأثیرنوع سلول های هدف اسامی مختلفی به آنها داده می شود. مثلاً

ترشحات لنفوسیتی (لنفوکین) Lymphokines ترشحات مونوسیت ها ( مونوکین) سیتوکین های موثر بر تومور ( فاکتور نکروز دهندة توموری ، TNF) ، سیتوکین های موثر در کموتاکسی (کموکین) و آنهایی که بر سایر سلول ها تأثیر دارند (اینترلوکین) و برخی دیگر را ( اینترفرون) می نامند .

پاورپوینت سیتوکین ها


پاورپوینت درمورد سیتوکین ها


پاورپوینت درباره سیتوکین ها


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


التهاب و بیماری‌های مغزی: یک مطالعۀ مروری

18 سپتامبر 2016 ... مقاله مروري. دوره پنجم، شماره سوم، تابستان 1396. ماکروفاژهــای محیطــی M1 علــت
شــباهتی کــه بــا فنوتیــپ. دارد( و بــا تولیــد ســایتوکین های ...

Subcutaneous Injections & Insulin Administration

پاسخ اگزمایی به شکل بروز قرمزی، تاول های کوچک یا خارش مثبت ضعیف; تاول های
بزرگ تر یا پاپول همراه با ..... آزاد شدن سیتوکین ها و واسطه های دیگر در جریان خون.

اثر ورزش در آزاد شدن سيتوکين ها از عضله اسکلتي: با تاکيد بر IL-6

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی اثر ورزش در آزاد شدن سيتوکين ها از عضله
اسکلتي: با تاکيد بر IL-6.

ﭘﻼﺳﻤﺎﻓﺮز

اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺰا ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن و ﺳﻴﺘﻮﻛﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ روﻧﺪ. اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﺷﻮد . از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ
ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﭘﻼﺳﻤﺎﻓﺮز اﻣﻜﺎن ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﻓﺮاﻫﻢ. ﻣﻲ ﺷﻮ. د ﻛﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻮاد از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ...

التهاب و بیماری‌های مغزی: یک مطالعۀ مروری

18 سپتامبر 2016 ... مقاله مروري. دوره پنجم، شماره سوم، تابستان 1396. ماکروفاژهــای محیطــی M1 علــت
شــباهتی کــه بــا فنوتیــپ. دارد( و بــا تولیــد ســایتوکین های ...

دانلود پاورپوینت آدیپوکین ها- 50 اسلاید - دانلود رایگان

دانلود رایگان پاورپوینت آدیپوکین ها. ... هموستاتیکی را تضمین نمایند.nnnجالب
است که آدیپوسیت و میوفیبر به عنوان سلولهای تنظیمی ظاهر می شوند که سیتوکین ها
...

نقشه کاربری اراضی شهرستان ورزقان – تایمر پروژه

اجزاء پایگاه داده ها,انواع پایگاه داده ها,پاورپوینت پایگاه داده ها,پایگاه داده,داده,ساختار ...
مبانی نظری آدنوزین دآمیناز، سیتوکین ها، -اینترلوکین–6، - سیتوکینهای ایمنی ...

مباني نظري آدنوزين دآميناز، سيتوکين ها ... - بيوگرافي وحيد مرادي

مبانی نظری آدنوزین دآمیناز، سیتوکین ها، -اینترلوکین–6، – سیتوکینهای ایمنی
اختصاصی، مؤثر در التهاب ایمنی …. متن پاورپوینت : تعداد اسلاید : 74 صفحه بسم ...

TNF- α - Zahedan Journal of Research in Medical Sciences

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ. ارﺗﺒﺎط. ﺑﯿﻦ. ﭘﻠﯽ. ﻣﻮرﻓﯿﺴﻢ. ( rs1800629. ) -308 G>A. ژن. TNF- α. و. ﭘﺮﯾﻮدﻧﺘﯿﺖ.
ﻣﺰﻣﻦ ... ﺳﻨﺘﺰ. ﺳﯿﺘﻮﮐﯿﻦ. ﻫﺎي. ﭘﯿﺶ. اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ،. ﺗﺠﺰﯾﻪ. ﺑﺎﻓﺖ. ﻫﻤﺒﻨﺪ. و. ﺗﺤﻠﯿﻞ. اﺳﺘﺨﻮان. ﻣﯽ. ﺷﻮد .5. ﺳﯿﺘﻮﮐﯿﻦ. ﻫﺎ.
ﻣﯿﺎ.

مقايسه تغييرات سيتوكين هاي پيش التهابي و ارتباط آنها با شاخص هاي ...

IL1 و IL-3 و بيش ترين تعداد لكوس يت ها در آلودگي ش ديد به تيلرياβ-TNF و ،α ...
مي باش د، تولید سیتوکین ها می تواند متاثر ازحضور داخل سلولي انگل تیلریا.

ترشح سایتوکاین ها

سایتو کاین ها پلی پپتید هایی با وزن مولکولی کم هستند که در پاسخ به میکروب ها
... عملکرد سایتوکاین ها اغلب چندکاره و مضاعف است : یعنی یک سایتوکین می تواند ...

ترشح سایتوکاین ها

سایتو کاین ها پلی پپتید هایی با وزن مولکولی کم هستند که در پاسخ به میکروب ها
... عملکرد سایتوکاین ها اغلب چندکاره و مضاعف است : یعنی یک سایتوکین می تواند ...

دانلود پاورپوینت نقش سیتوکین ها در انقباض قلب (انگلیسی)- 19 ...

کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل دانلود پاورپوینت نقش سیتوکین ها در انقباض
... 734 دانلود تحقیق: آشنایی با مجموعه سعدآباد و کاخها و موزه ها و امکانات دیگر آن 39 ...

ادویه ای بر علیه سرطان پروستات - کانون فرهنگی آموزش

31 مه 2015 ... کارکامین موجب کاهش سنتز ترکیباتی موسوم به سیتوکین توسط سلول های تومور می
شود. سیتوکین ها موجب پیشرفت سرطان و متاستاز می شوند.

دانلود پاورپوینت آدیپوکین ها- 50 اسلاید - دانلود رایگان

دانلود رایگان پاورپوینت آدیپوکین ها. ... هموستاتیکی را تضمین نمایند.nnnجالب
است که آدیپوسیت و میوفیبر به عنوان سلولهای تنظیمی ظاهر می شوند که سیتوکین ها
...

راهسازی – ترنسلیت مقاله

مبانی نظری آدنوزین دآمیناز، سیتوکین ها، -اینترلوکین–6، - سیتوکینهای ایمنی ...
دانلود پاورپوینت معماری رنسانس شما در حال مشاهده فایل دانلود پاورپوینت معماری ...

ادویه ای بر علیه سرطان پروستات - کانون فرهنگی آموزش

31 مه 2015 ... کارکامین موجب کاهش سنتز ترکیباتی موسوم به سیتوکین توسط سلول های تومور می
شود. سیتوکین ها موجب پیشرفت سرطان و متاستاز می شوند.

دانلود پاورپوینت نقش سیتوکین ها در انقباض قلب (انگلیسی)- 19 ...

24 ژانويه 2019 ... Cardiodepressant effects of cytokines . EC, excitation–contraction; O , superoxide
; ONOO , peroxynitrite . Effects of platelet activating factor ...

پاورپوينت ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام استراتژيک (space)

دوست گرامی ،شما هم اکنون فایل با مشخصات و عنوان دانلود پاورپوینت ماتریس
ارزیابی موقعیت و اقدام ... نمونه استراتژی ها ماتریس SPACE; ماتریس ارزیابی
موقعیت و … ... مباني نظري آدنوزين دآميناز، سيتوکين ها، -اينترلوکين–6، –
سيتوکينهاي ايمني ...

ادویه ای بر علیه سرطان پروستات - کانون فرهنگی آموزش

31 مه 2015 ... کارکامین موجب کاهش سنتز ترکیباتی موسوم به سیتوکین توسط سلول های تومور می
شود. سیتوکین ها موجب پیشرفت سرطان و متاستاز می شوند.

فایل ورد (word) پاورپوینت مدل سازی اجزای محدود غیر خطی ترک در ...

3 ژانويه 2019 ... فایل ورد (word) پاورپوینت مدل سازی اجزای محدود غیر خطی ترک در انتهای تیرهای پل
... یکی از موارد اساسی در طراحی پل های بتنی، انتقال نیروی فشاری از میله های ... های
استروئیدی جنسی زنانه در برخی مسیرهای پیام رسانی سیتوکین ها ...

چاقی

لپتين يک پروتئين با ساختار مارپيچي مشابه سيتوكين ها است با وزن مولکولي ۱۶
کيلودالتون كه در تنظيم وزن بدن و هموستاز انرژي کمک مي کند. ادامه لپتين.

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮوري ﺑﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﺻﯿﺖ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧ - مجله دانشگاه علوم پزشکی ...

اﯾﺴﮑﻤﯽ و ﺧﻮﻧﺮﺳﺎﻧﯽ ﻣﺠﺪد، ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ، ﺧﺎﺻﯿﺖ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ . *. ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ. : دﮐﺘﺮ. زﻫﺮا رﺑﯿﻌﯽ. آدرس
.... ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨ. ﺪ ﻣﯿﮑﺮوﮔﻠﯿﺎﻫﺎ، ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﻣﺜﻞ. ﺳﯿﺘﻮﮐﯿﻦ. ﻫﺎ، ﮐﻤﻮﮐﯿﻦ. ﻫﺎ و. NO. ﻫﺴﺘﻨﺪ.

نارسایی قلبی

مجموعه ای از علایم (تنگی نفس و خستگی) و نشانه های (ادم و رال) توام است که به .... تهوع
و استفراغ، بالا رفتن غلظت سیتوکینها مانند TNF و اختلال در جذب روده ای.

Grouhe Jozve - Mehr86 (IUMS)

پاورپوینت جلسه 5 و 6 ایمونولوژی (دکتر تاجیک) دانلود ... پاورپوینت جلسه 9
ایمونولوژی (خانم دکتر مجتبوی) (سیتوکین ها) دانلود.

ادویه ای بر علیه سرطان پروستات - کانون فرهنگی آموزش

31 مه 2015 ... کارکامین موجب کاهش سنتز ترکیباتی موسوم به سیتوکین توسط سلول های تومور می
شود. سیتوکین ها موجب پیشرفت سرطان و متاستاز می شوند.

ترشح سایتوکاین ها

سایتو کاین ها پلی پپتید هایی با وزن مولکولی کم هستند که در پاسخ به میکروب ها
... عملکرد سایتوکاین ها اغلب چندکاره و مضاعف است : یعنی یک سایتوکین می تواند ...

پاورپوینت غدد درون ريز و هورمون ها

15 دسامبر 2018 ... پاورپوینت غدد درون ريز و هورمون ها 36اسلایدهمراه باتصویر نظام هاي پيغام ... •مواد
اتوكرين •سيتوكين ها( اينترلوكين، لينفوكين ها) • تقسيم بندي و ...

پاورپوینت پمپ های هیدرولیکی – آیتم مقاله

کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت پمپ های هیدرولیکی را مطالعه و در
صورت ... مبانی نظری سیتوکین ها،آدنوزین دآمیناز، -اینترلوکین–6، - سیتوکین¬های
...

14 ترفند پاورپوینت برای این که اسلایدهای خلاقانه بسازید - دیجیاتو

3 آگوست 2017 ... همانطور که می دانید امروزه در بیشتر سخنرانی ها از اسلایدهای پاورپوینت برای ارائه های
تخصصی و فنی استفاده می شود. اگر اسلایدهای شما دارای مشکل ...

پاورپوینت درباره نظام های ارزشیابی سلامت نیوزلند – انگلستان – آمریکا

پاورپوینت درباره نظام های ارزشیابی سلامت نیوزلند – انگلستان – آمریکا ... کاربر
عزیز میتوانید مشخصات فایل دانلود پاورپوینت نقش سیتوکین ها در انقباض قلب ...

تحقیق تمرینات ورزشی و مداخله ایمنی در میکرومحیط سرطان پستان ...

ورزش حاد هوازی بر خصوصیات مونوسیت ها در انسان تأثیر می گذارد. وضعیت تمرین
ورزشی به مونوسیت های زیرمجموعه و مشخصات سیتوکین در انسان مربوط می شود ...
پاورپوینت امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان
سازمان ...

14 ترفند پاورپوینت برای این که اسلایدهای خلاقانه بسازید - دیجیاتو

3 آگوست 2017 ... همانطور که می دانید امروزه در بیشتر سخنرانی ها از اسلایدهای پاورپوینت برای ارائه های
تخصصی و فنی استفاده می شود. اگر اسلایدهای شما دارای مشکل ...

دانلود پاورپوینت آدیپوکین ها- 50 اسلاید - زادانی

28 ا کتبر 2018 ... n n nجالب است که آدیپوسیت و میوفیبر به عنوان سلولهای تنظیمی ظاهر می شوند که
سیتوکین ها و ملکولهای دیگری را تولید می کنند که متابولیسم ...

Subcutaneous Injections & Insulin Administration

پاسخ اگزمایی به شکل بروز قرمزی، تاول های کوچک یا خارش مثبت ضعیف; تاول های
بزرگ تر یا پاپول همراه با ..... آزاد شدن سیتوکین ها و واسطه های دیگر در جریان خون.

Grouhe Jozve - Mehr86 (IUMS)

پاورپوینت جلسه 5 و 6 ایمونولوژی (دکتر تاجیک) دانلود ... پاورپوینت جلسه 9
ایمونولوژی (خانم دکتر مجتبوی) (سیتوکین ها) دانلود.

اختالل رشد و بیماریهای کلیوی در کودکان – – دانشگاه علوم پزشکی همدان ف

تاثیر سیتوکین ها روی نوروترانسمیترهای مربوط به اشتها و متابولیسم ... مقاله
تالش بر این است که با استفاده از آخرین یا فته های محققین در مورد علل اختالل رشد در
...

دانلود با لینک مستقیم فایل پاورپوینت ترمیم و تقویت فونداسیون ...

پاورپوینت ترمیم و تقویت فونداسیون شامل 46 اسلاید و در ارتباط با دروس سازه های
بتن ... مبانی نظری آدنوزین دآمیناز، سیتوکین ها، -اینترلوکین–6، - سیتوکینهای ...

نورواندوکرینولوژی لیبر و زایمان - qums

مکش اسپرم; ارگاسم و انقباضات رحم; افزایش حرکت لوله های فالوپ; افزایش دمای بدن
.... دوپامین; سیتوکین ها و عوامل رشد ،فاکتورهای رشد اپیدرمی با کاهش ترشح ...

PowerPoint Presentation

ویروس ها :DNA ویروس در قسمتی از DNA سلول قرار می گیرد و در تقسیمات سلولی
شکل دیگری از سلول را ایجاد می ..... تولید انواع سیتوکینها را افزایش می دهد.

نورواندوکرینولوژی لیبر و زایمان - qums

مکش اسپرم; ارگاسم و انقباضات رحم; افزایش حرکت لوله های فالوپ; افزایش دمای بدن
.... دوپامین; سیتوکین ها و عوامل رشد ،فاکتورهای رشد اپیدرمی با کاهش ترشح ...

پاورپوینت بررسی پوكی استخوان – ریپلیس پروژه

استخوان,بررسی پوكی استخوان,بیماری خاموش,پاورپوینت بررسی پوكی استخوان ...
مبانی نظری سیتوکین ها،آدنوزین دآمیناز، -اینترلوکین–6، - سیتوکین¬های ایمنی ...

تاثیر ورزشهای استقامتی بر روی عوامل ایمنی سلولها – سایتوکین ها

سیتوکین ها از سلول های مختلف تولید می شوند، سیتوکین ها دارای سه زیر گروه ...
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی استراتژیکی و تاثیر سازمانی در هتل های اردنی ها
38.

دانلود پاورپوینت آدیپوکین ها- 50 اسلاید - دانلود رایگان

دانلود رایگان پاورپوینت آدیپوکین ها. ... هموستاتیکی را تضمین نمایند.nnnجالب
است که آدیپوسیت و میوفیبر به عنوان سلولهای تنظیمی ظاهر می شوند که سیتوکین ها
...

زیست شناسی سرطان cancer biology

هوموستازی بافت ها به تقسیم منظم سلولی و حذف خودی (آپوپتوز) بستگی دارد. ... دهنده
های افزایش رشد در پاسخ میتوزنها، سیتوکینها و تماس سلول به سلول عمل میکنند.

Slide 1

حتی مواد خارجی غیر عفونی می توانند پاسخ های ایمنی را موجب شوند. ... انتشار مقاله:
مقاله جنر در مورد واکسیناسیون در سال 1789 ... 4- پروتئین هایی به نام سیتوکین ها.

TNF- α - Zahedan Journal of Research in Medical Sciences

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ. ارﺗﺒﺎط. ﺑﯿﻦ. ﭘﻠﯽ. ﻣﻮرﻓﯿﺴﻢ. ( rs1800629. ) -308 G>A. ژن. TNF- α. و. ﭘﺮﯾﻮدﻧﺘﯿﺖ.
ﻣﺰﻣﻦ ... ﺳﻨﺘﺰ. ﺳﯿﺘﻮﮐﯿﻦ. ﻫﺎي. ﭘﯿﺶ. اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ،. ﺗﺠﺰﯾﻪ. ﺑﺎﻓﺖ. ﻫﻤﺒﻨﺪ. و. ﺗﺤﻠﯿﻞ. اﺳﺘﺨﻮان. ﻣﯽ. ﺷﻮد .5. ﺳﯿﺘﻮﮐﯿﻦ. ﻫﺎ.
ﻣﯿﺎ.

PowerPoint Presentation

ویروس ها :DNA ویروس در قسمتی از DNA سلول قرار می گیرد و در تقسیمات سلولی
شکل دیگری از سلول را ایجاد می ..... تولید انواع سیتوکینها را افزایش می دهد.

نارسایی قلبی

مجموعه ای از علایم (تنگی نفس و خستگی) و نشانه های (ادم و رال) توام است که به .... تهوع
و استفراغ، بالا رفتن غلظت سیتوکینها مانند TNF و اختلال در جذب روده ای.

ﻮن ﻫﺎ ﻫﻮرﻣﻮ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻲ ﺷﺪ ﻫﺎي رﺷ ﻛﻨﻨﺪه ﻫ و ﺗﻨﻨﻈﻴﻢ ﻛ

در اﻳـﻦ ﺑﺨـﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎ و داﻧﺴـﺘﻪ ﻫـﺎي اﺧﻴـﺮ در ﺑﺮﺧـﻲ زﻣﻴﻨـﻪ ﻫـﺎي ﻣـﻮاد رﺷـﺪ ﮔﻴـﺎﻫﻲ دوﺑـﺎره ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ
ﻗـﺮار. ﻣــﻲ ﮔﻴﺮد.ﺗﻮﺟــﻪ ﺧﺎﺻــﻲ ﺑــﻪ ..... ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﻣﻮرد ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺷﻴﻤﺎﻳﻲ ﺳﻴﺘﻮﻛﻴﻨ. ﻴﻦ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم
داد. ﻣﺎﺗﺴـــــﻮﺑﺎرا( .... ﺑﺮاي ﺟﺰﺋﻴـــﺎت ﺑﻴﺸـــﺘﺮ ﻣـــﻲ ﺗﻮاﻧﻴـــﺪ ﻣﻘﺎﻟـــﻪ ﻣـــﻚ. ﻣـــﻴﻼن(. ) 1980. را ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ.

طرح درس ایمنی شناسی پرستاری اقای جعفر حاجوی

3 فوریه 2019 ... ۳- مشاهده لام های میکروسکوپی. وسایل آموزشی: شامل پاورپوینت، پروژکتور و انیمیشن
های ایمونولوژی ... انواع سیتوکین ها و نقش آنها در سیستم ایمني.

چاقی

لپتين يک پروتئين با ساختار مارپيچي مشابه سيتوكين ها است با وزن مولکولي ۱۶
کيلودالتون كه در تنظيم وزن بدن و هموستاز انرژي کمک مي کند. ادامه لپتين.

دانلود پاورپوینت آدیپوکین ها- 50 اسلاید - زادانی

28 ا کتبر 2018 ... n n nجالب است که آدیپوسیت و میوفیبر به عنوان سلولهای تنظیمی ظاهر می شوند که
سیتوکین ها و ملکولهای دیگری را تولید می کنند که متابولیسم ...

پاورپوینت درس سوم مطالعات اجتماعی پایه نهم چهرهٔ زمین

پاورپوینت هیپوتانسیون کنترله

حل مشکل خاموشی و ویبره تبلت لنوو lenovo tab3 مدل TB3-710I

برنامه ریزی سالانه بررسی کتاب درسی علوم تجربی پایه ششم

برنامه ریزی سالانه بررسی کتاب درسی علوم تجربی پایه ششم

پاورپوینت درس 13 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی (حرکت های زمین )

راهنمای مرکبات

دانلود فایل فلش فارسی Huawai Mediapad 10 Link S10 201u کال اکیتیو

تیتراسیون رسوبی ( موهر )

جزوه درس حقوق ثبت استاد تیموری شماره 2