دانلود فایل


پاورپوینت کلیات ایمنی حریق - دانلود فایلدانلود فایل پاورپوینت کلیات ایمنی حریق

دانلود فایل پاورپوینت کلیات ایمنی حریق پاورپوینت کلیات ایمنی حریق
58اسلاید
آتش و اهميت مقابله با آن:

آتش از تركيب سوخت ، حرارت و اكسيژن نتيجه مي شود. هر زمان كه ماده بوسيله تركيب با اكسيژن تحت تغيير شيميايي قرار گيرد معمولا حرارت معيني آزاد مي كند. اين تغيير شيميايي اكسيداسيون ناميده مي شود. اكسيداسيوني كه شامل حرارت است "اكسيداسيون Exothermic" ناميده مي شود. فرآيند اكسيداسيوني كه با گسترش حرارت توأم است "احتراق" ناميده مي شود. در اصطلاح آتش نشاني آتش يك احتراق كنترل نشده است. ميزان احتراق از ماده اي به ماده ديگر متفاوت است و به صورت آهسته ، سريع و خودبخود توصيف مي شود .آتش خسارات مالي ، جاني و زيست محيطي قابل توجهي به دنبال دارد . طبق بررسيهاي به عمل آمده حداقل 75 درصد حريقها قابل پيشگيري است . هرم آتشبراي وقوع آتش اين چهار عامل ضروري بوده و در صورت حذف يکي از آنها ادامه حريق امکان پذير نخواهد بود .

اکسيژن:
حداقل تراکم اکسيژن براي آتش گيري 16 درصد مي باشد . بيشتر حريقها در 15 درصد اکسيژن هم برقرار هستند برخي مواد مثل HNO3و اکسيدهاي آلي قادرند در حين حريق بخشي از اکسيژن مورد نياز خود را تامين کنند
مواد سوختني :
موادي که به نحوي قابليت تجزيه و اکسيداسيون دارند .اين مواد مي توانند جامد ، مايع ، گاز با منشاء طبيعي يا مصنوعي باشند .پاورپوینت کلیات ایمنی حریق


پاورپوینتایمنی حریق


پاورپوینت حریق


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


آشنایی با کلیات بهداشت حرفه ای - بهداشت حرفه ای قم

هدف درس: دانشجویان با کلیات بهداشت حرفه ای وایمنی در محیط کار آشنا می شوند. ...
مساله ایمنی و بهداشت شغلی به لحاظ اخلاقی، قانونی و اقتصادی حائز اهمیت می باشد.
...... سازندگان میکروسکوپ های الکترونی و اپراتورین آن; سازندگان سیستم اعلان
حریق و .

دانلود رايگان پاورپوينت هاي آموزشي ايمني و بهداشت حرفه اي

General Toxicology. سم شناسي عمومي. Global Developments in Electrical Safety.
پيشرفت هاي جهاني در ايمني حريق. Hand and Power Tool Safety. ايمني ابزار هاي ...

دانلود مبحث 12 مقررات ملی ساختمان-ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ...

15 ژانويه 2018 ... ۱۲-۲-۱ کلیات ۱۲-۲-۲ ایمنی عابران و مجاوران کارگاه ساختمانی ۱۲-۲-۳ جلوگیری از
سقوط افراد ۱۲-۲-۴ جلوگیری از حریق، سوختگی و برق‌گرفتگی

Egress & Fire Protection - PA-DLI - PA.gov

PA Training for Health & Safety (PATHS). EGRESS,. FIRE PREVENTION &. FIRE
PROTECTION. PPT-006-01. What We'll Talk About. Escape Routes/Exits.

Untitled

Records 161 - 179 of 179 ... PowerPoints Bloodborne Pathogens - General (PPT). Bloodborne ... PowerPoints
Chemical Labeling Safety Presentation (PPT). Commercial Motor ... PowerPoints
Emergency Action and Fire Prevention (PPT).

Untitled

Records 161 - 179 of 179 ... PowerPoints Bloodborne Pathogens - General (PPT). Bloodborne ... PowerPoints
Chemical Labeling Safety Presentation (PPT). Commercial Motor ... PowerPoints
Emergency Action and Fire Prevention (PPT).

Mechanical Maintenance Safety Rules - Western Illinois University

Read General Safety Rules. View Proper Lifting PowerPoint presentation. View
Proper Ladder safety PowerPoint presentation. ... if he is in doubt about the fire
safety of any particular situation, he should ask for additional instructions from his
...

Safety powerpoint presentation library

Fire prevention and safety digital media library The old adage is true: “A ..... over
50 ready-made PowerPoint presentations on CD-ROM, covering general safety ...

Egress & Fire Protection - PA-DLI - PA.gov

PA Training for Health & Safety (PATHS). EGRESS,. FIRE PREVENTION &. FIRE
PROTECTION. PPT-006-01. What We'll Talk About. Escape Routes/Exits.

ﻣﻘﺮرات اﻳﻤﻨﻲ وﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ HSE ﺪﺣاو

ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر در ﻣﺮاﻛﺰ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻧﻴﺎز واﻓﺮ ﺑﻪ آﮔﺎﻫﻲ وداﻧﺶ اﻳﻤﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ... ﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺁﺗﺶ ،روﺷﻬﺎ
و وﺳﺎﺋﻞ اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ ..... ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﺎﻓﻲ وﻛﺎﻣﻞ از زﻧﺪﮔﻲ وﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎرﮔﺮان در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ. -9.

Session 2 General Safety Requirements - SlideShare

27 Sep 2015 ... Our VISION - Health, Safety & Environment General site safety rules, Personal ...
Emergency Procedure - In case of accidents, FIRE 10. Safety ...

Safety Powerpoint Presentations - SafetyInfo

Training Requirements For OSHA General Industry Standards? Employee
Emergency Plans and Fire Prevention Plans (1910.38) (a.5.i) Designate and train
a ...

Fire Prevention Planning.ppt - VT EHS - Virginia Tech

by Environmental, Health and Safety Services ... When these items are allowed to
accumulate, the risk of fire is increased. ..... The Commonwealth of Virginia
Department of General Services, Division of Engineering and Buildings (DEB) ...

Mechanical Maintenance Safety Rules - Western Illinois University

Read General Safety Rules. View Proper Lifting PowerPoint presentation. View
Proper Ladder safety PowerPoint presentation. ... if he is in doubt about the fire
safety of any particular situation, he should ask for additional instructions from his
...

Session 2 General Safety Requirements - SlideShare

27 Sep 2015 ... Our VISION - Health, Safety & Environment General site safety rules, Personal ...
Emergency Procedure - In case of accidents, FIRE 10. Safety ...

Travel Safety - UCOP

Travel Safety Hazards. • Transportation Accidents. • Assault/Robbery/Thief. • Fire.
• Lifting/Ergonomics ... Travel – Go to: – http://travel.state.gov/travel/tips/safety/
safety_1180.html .... General Travel Safety Precautions. • Watch for “Staged ...

Awesome atmospheric the great wall background of china fire safety ...

Atmospheric the Great Wall background of China fire safety general PPT
template. Location: ... Street control fire safety fire safety education PPT template.
Fire ...

Fire Safety and Fire Extinguisher Use - Summit Holdings

Types of Fire Extinguishers; How To Use a Fire Extinguisher; General Fire Safety
Tips; Hazard Recognition. Workplace Fire Statistics. Fires and explosions kill ...

مدیریت خطر

QuIC Report to the President: Doing What Counts For Patient Safety (2000). www
.bmjpg.com/thu27/m9_1.ppt ... در نهايت كليه مراحل بالا بايستي در تمامي سازمان و
حتي در سازمان هاي مرتبط، اطلاع رساني شده و منجر به يادگيري از درس هاي گرفته شده، ...

جلوگیری از آتش سوزی گـردآوری و تـنـظـیـم

لذا مهمترین مسئله بشر امروزه در جهت تأمین حداقل ایمنی عادی خود در رویارویی با حوادث
و ... بنابراین با تجربه های بدست آمده اگر چند سال در بنایی معین حریق رخ ندهد علت ...

General Office Safety

General Office Safety. Christine I. Norris. Environmental Health & Safety Manager
... Hear fire alarm in your building or are told to evacuate by appropriate USCA ...

Safety Orientation PowerPoint

Section 3: General Worksite Safety ... Section 5: Fire-Fighting Measures. Suitable
extinguishing techniques, equipment, chemical hazards from fire. 19. Safety ...

Session 2 General Safety Requirements - SlideShare

27 Sep 2015 ... Our VISION - Health, Safety & Environment General site safety rules, Personal ...
Emergency Procedure - In case of accidents, FIRE 10. Safety ...

ایمنی 2 (فایل پاور پوینت)

ایمنی برق. تهیه و تنظیم :حسین عروجی. مقدمه. در صنعت برق اگر ايمني رعايت نشود ...
4-3- مسئوليت علامتگذاری و تعيين مشخصات کليه انواع قطع کننده های مدارهای ...

Shipyard Fire Safety - OSHA

Fire Protection in Shipyard Employment. General provisions. Purpose and Scope
501; Fire safety plan 502; Precautions before hot work 503; Fire watches 504 ...

جلوگیری از آتش سوزی گـردآوری و تـنـظـیـم

لذا مهمترین مسئله بشر امروزه در جهت تأمین حداقل ایمنی عادی خود در رویارویی با حوادث
و ... بنابراین با تجربه های بدست آمده اگر چند سال در بنایی معین حریق رخ ندهد علت ...

ایمنی حریق - نفت و گاز پارس

ايمني حريق. ايمني حريق. 2. حريق در حضور 4 عنصر اصلي حادث ميگردد: هوا (اكسيژن);
ماده سوختني (جامد ... كردن كليه حريق ها ، يعني گروه هاي. A , B ,C. بكار ميروند ولي.

استاندارد برنامه بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار

برنامه بودجه ساليانه فعاليت هاي ايمني بيمار( در قالب بودجه بیمارستان) ... در ارتباط
با ايمني بيمار در كليه سطوح بيمارستاني فرهنگ باز و مبتني بر يادگيري ...... اگر
بیمارستان برنامه ایمنی در برابر حریق و دود ناشی از آن و طرح تخليه را اجرا مي نمايد ...

استاندارد برنامه بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار

برنامه بودجه ساليانه فعاليت هاي ايمني بيمار( در قالب بودجه بیمارستان) ... در ارتباط
با ايمني بيمار در كليه سطوح بيمارستاني فرهنگ باز و مبتني بر يادگيري ...... اگر
بیمارستان برنامه ایمنی در برابر حریق و دود ناشی از آن و طرح تخليه را اجرا مي نمايد ...

OFFICE SAFETY: HAZARD RECOGNITION

OFFICE SAFETY: HAZARD RECOGNITION. GETTING FROM ... Fire can spread
rapidly through a building. ... The primary fire hazards to personnel are escape
routes to safety. ... MAKE UP THE MOST OF GENERAL INDUSTRY ACCIDENTS.

Fire Extinguisher Powerpoint Presentation - Safety Training Videos

This Fire Extinguisher PowerPoint Presentation will show your employees how to
respond quickly and effectively if a fire does occur, so it can be put out right ...

Electrical Safety

Contact The Safety Office For A Test Or Print A Copy From On-Line. Passing
Grade is ... Best Practices Using The General Duty ..... Arc Flash Fire And
Explosion.

Health & Safety Induction - Chris Mee Group

Safety, Health and Welfare at Work (General Application) Regulations SI 299 of
.... Become familiar with the location of Fire Extinguishers and Emergency Exits ...

Awesome atmospheric the great wall background of china fire safety ...

Atmospheric the Great Wall background of China fire safety general PPT
template. Location: ... Street control fire safety fire safety education PPT template.
Fire ...

GDP، GSP

انباری مجزا با ایمنی مناسب (سیستم اعلام واطفاء حریق، لامپهای ضد جرقه،کلید برق ...
كليه پرسنل انبارها بايد دوره هاي آموزشي عملي اطفاء حريق را طي كرده و در كار خود ...

lab safety.ppt

6. Tie back long hair. 4. General Safety Rules. 7. Roll up loose sleeves. 8. Know
the location of the fire extinguisher, fire blanket, eyewash station, and first aid kit.

Hazardous Material (Powerpoint)

General Awareness; Function Specific Training; Safety Training .... fire or
explosion risks, immediate precautions that must be undertaken in the even of a
spill, ...

ﻣﻘﺮرات اﻳﻤﻨﻲ وﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ HSE ﺪﺣاو

ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر در ﻣﺮاﻛﺰ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻧﻴﺎز واﻓﺮ ﺑﻪ آﮔﺎﻫﻲ وداﻧﺶ اﻳﻤﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ... ﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺁﺗﺶ ،روﺷﻬﺎ
و وﺳﺎﺋﻞ اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ ..... ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﺎﻓﻲ وﻛﺎﻣﻞ از زﻧﺪﮔﻲ وﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎرﮔﺮان در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ. -9.

International Maritime Dangerous Goods - IMDG Support

The SOLAS Convention (covering safety of life at sea) ... involved in a fire or
spillage on board ship. ... Part 1 General provisions, definitions and training.

Construction - Resources - Toolbox talks - HSE

11 Sep 2014 ... Health and Safety Induction Pack PDF ... Roof work Powerpoint presentation ...
Running a small construction site Powerpoint presentation ...

Basic Safety Orientation Training

Confined Space; Fire / Fire Extinguishers; Basic First Aid (not certified ... Safety
Glasses (minimum requirement); Goggles - better protection for ... General duty.

General Laboratory Safety Training

Read labels on containers of chemicals; Read Material Safety Data Sheets (
MSDS) ... Red = fire; Yellow = instability; Blue = health; black = specific hazard

Emergency Vehicle and Roadway Scene Safety - IAFF

issues affecting fire fighter safety relative to riding on fire ...... 4. Minor Traffic
Incidents. 5. Use of Emergency Vehicle Lighting. 1. General. 2. Major Traffic ...

lab safety.ppt

6. Tie back long hair. 4. General Safety Rules. 7. Roll up loose sleeves. 8. Know
the location of the fire extinguisher, fire blanket, eyewash station, and first aid kit.

Health & Safety

For general H&S enquires, please email FOE-safety@leeds.ac.uk ... Do not re-
enter the building until told it is safe to do so by a fire warden. Assembly points
are ...

پاورپوینت درس 2 علوم و فنون ادبی دهم انسانی سازه‌ها و عوامل تأثیر گذار شعر فارسی ( کارگاه فصل اول 9 اسللاید)

پاورپوینت فوق العاده پولس - 40 اسلاید

دانلود کاراکتر انیمیشن Buisnessman Animation Kit با موضوع بیزنس و شرکت

دانلود پاورپوینت تاریخچه ی پول - 30 اسلاید

پاورپوینت انجمن های مختلف دانش اموزی - 13 اسلاید

برنامه به زبان اسمبلی assembly کوچکترین مضرب مشترک KMM و بزرگترین مقسوم علیه مشترک BMM ب م م - ک م م

مجموعه سوالات ریاضی دهم و هندسه دهم به شکل ورد و پی دی اف

طرح توجیهی تولید سمنت پلاست

پاورپوینت ارزشمند مديريت زمان - 28 اسلاید

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی(شامل 4 بخش)