دانلود رایگان


پاورپوینت کتاب مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در عمل تألیف دکتر سهیل سرمد سعیدی - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پاورپوینت کتاب مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در عمل تألیف دکتر سهیل سرمد سعیدی, در قالب ppt و در 154 اسلاید, قابل ویرایش, شامل فصل اول: مف

دانلود رایگان پاورپوینت کتاب مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در عمل تألیف دکتر سهیل سرمد سعیدی دانلود پاورپوینت کتاب مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در عمل تألیف دکتر سهیل سرمد سعیدی، در قالب ppt و در 154 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: مفاهیم واصول برنامه ریزی استراتژیک
مقدمه
مدیریت برنامه استراتژیک
فرآيند مديريت استراتژيك
مزایای مدیریت استراتژیک
موانع بالقوه پیشرفت برنامه ریزی استراتژیک
واژه های کلیدی در مدیریت استراتژیک

فصل دوم: انواع استراتژی
استراتژی های اصلی
استراتژیهای یکپارچگی یا توسعه
استراتژی یکپارچگی عمودی به بالا یا گسترش پیشرو
استراتژی یکپارچگی عمودی به پائین یا گسترش پسرو
استراتژی افقی یا گسترش افقی
استراتژی های کاهش یا تدافعی
استراتژی ثبات یا تمرکز
استراتژی های عمومی یا ژنریک مایکل پورتر
استراتژی های رهبری هزینه
استراتژی های تمایز
استراتژی های تمرکز
استراتژی های چهارگانه ژاپنی
استراتژی های وظیفه ای
استراتژی واحدهای عملیاتی یا تولیدی
استراتژی واحد مالی
استراتژی واحد تحقیق و توسعه
استراتژی واحد بازاریابی

فصل سوم: مأموریت، آرمان و ارزش های سازمان
مأموریت سازمان
بیانیه مأموریت سازمان چیست؟
ویژگیهای بیانیه مأموریت
آرمان سازمان
ارزشهای سازمانی
فرایند تنظیم و تدوین مأموریت سازمان
ماهیت مأموریت سازمان
اجزای تشکیل دهنده مأموریت سازمان

فصل چهارم: بررسی محیط خارجی
بررسی محیطی و تجزیه وتحلیل عوامل خارجی
لزوم تجزیه و تحلیل محیط
محیط خارجی سازمان
فرایند بررسی عوامل خارجی
روش های جمع آوری اطلاعات
عوامل اقتصادی
عوامل اجتماعی و فرهنگی
عوامل سیاسی و قانونی
عوامل تکنولوژیکی
عوامل رقابتی
ابزارها و تکنیکهای پیش بینی عوامل خارجی
تجزیه و تحلیل رقابت
مدل پنج نیروی مایکل پورتر
چشم و هم چشمی بین شرکتهای رقیب
تهدیدهای ناشی ازورود یا رونق گرفتن محصولات جایگزین در بازار
تهدیدهای ناشی از ورود رقبای جدید و تلاش برای پیشی گرفتن از یکدیگر در قلمرو صنعت مورد نظر
قدرت تأمین کنندگان در تحمیل خواسته های خود به شرکت
قدرت خریداران در تحمیل خواسته های خود به شرکت
محدودیتهای مدل پورتر
پرسشنامه فرصتها و تهديدها تاثيرگذار بر توسعه فعاليتهاي پيمانکاري( محيط خارجي )
پرسشنامه مدل پورتر/ فرصتها و تهديدها از ناحيه مشتريان شرکتهاي پيمانکاري
پرسشنامه مولفه هاي محيط کلان تاثيرگذار بر عملکرد شرکتهاي پيمانکاري/ تهديدها
پرسشنامه مولفه هاي داخلي تاثيرگذار بر عملکرد شرکتهاي پيمانکاري/ قوتها و ضعفها با استفاده از منطق Value Chain
پرسشنامه مولفه هاي داخلي تاثيرگذار بر عملکرد شرکتهاي پيمانکاري/ قوتها و ضعفها با استفاده از منطق Functional Analysis
پرسشنامه شناخت راهکارها و استراتژيهاي توسعه فعاليتهاي پيمانکاري در ايران / از ديدگاه طرف تقاضا
پرسشنامه شناخت راهکارها و استراتژيهاي توسعه فعاليتهاي پيمانکاري در ايران / از ديدگاه طرف عرضه
پرسشنامه مدل پورتر/ فرصتها و تهديدها از ناحيه تامين کنندگان شرکتهاي پيمانکاري
تجزیه و تحلیل صنعت: ماتریس ارزیابی عوامل خارجی(EFE)
ماتریس بررسی رقابت(CPM)

فصل پنجم: بررسی محیط داخلی
تجزیه و تحلیل عوامل داخلی
منابع داخلی سازمان
فرهنگ سازمانی و استراتژی
بازاریابی
مالی و حسابداری
استراتژی واحد بازاریابی
تحقیق و توسعه
تولید و عملیات
ماتریس ارزیابی داخلی(IFE)
عوامل حیاتی موفقیت(CSFs)
گلوگاه(CSF) چیست؟
چگونه عوامل حیاتی موفقیت را تشخیص دهیم؟
عوامل حیاتی موفقیت و شایستگی های کلیدی
منشاء عوامل حیاتی موفقیت سازمان
کاربرد عوامل موفقیت در مدیریت استراتژیک

فصل ششم: انتخاب و تعیین استراتژی
بررسی و انتخاب استراتژی
اهداف بلند مدت
مدل های مختلف انتخاب استراتژی در سازمان
مدل منحنی دوره عمر
مدل ADL
موقعیت رقابتی شرکت در صنعت
توصیف خانه های ماتریسADL
متغیرهای قوت کسب و کار
موقعیت کلی رقابت
طرزتلقی مدیریت از ریسک
مرحله چرخه عمر ADL
ثبات سهم بازار
دامنه خط محصول
ماتریس گروه مشاورین بستن(BCG )
مزایای روش BCG
معایب روش BCG
ماتریس تهدیدها، فرصتها، نقاط قوت و ضعف(SWOT )
مراحل پیاده سازی تجزیه و تحلیلSWOT
ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک(SPACE)
ماتریس داخلی و خارجی(IE)

فصل هفتم: اجرای استراتژی
هدفهای سالیانه
هدفهای عملیاتی
سیاست ها
فرایند اجرای استراتژی
تخصیص منابع
ابزار تخصیص منابع
ساختار استراتژیک
مهندسی مجدد
فرهنگ سازی و فزهنگ پذیری
مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار
ایجاد انگیزه برای مهندسی مجدد
چرا می خواهیمBPR را در سازمان پیاده کنیم؟
معیارهای اندازه گیری و اهمیت مورد کاری
اولویت دهی به اهداف
ارتباط بین واحدهای کاری
مدیریت تغییر
منشاءمقاومت کارکنان
چرا سازمانها به تغییر نیازمندند؟
روشهای غلبه بر مقاومت کارکنان در برابر تغییر
مدیریت تعارض
دلایل تعارض
درجات تعارض
درک تعارض و شخصی کردن
تعارض سازنده و مخرب

فصل هشتم: ارزیابی و کنترل استراتژی
کنترل و ارزیابی
فرایند ارزیابی استراتژی
تعیین موضوع ارزیابی
تعیین استانداردها و معیارهای ارزیابی
ارزیابی عملکرد
مقایسه عملکرد واقعی با استانداردها
انجام اقدامات اصلاحی
استانداردهای ارزیابی و کنترل
ارزیابی عملکرد سازمان
اندازه گیری و سیستم بازخورد
بازخورد
اقدامات اصلاحی
رهنمود هایی برای کنترل مناسب

توضیحات:
این فایل شامل پاورپوینت" کتاب مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در عمل تألیف دکتر سهیل سرمد سعیدی " می باشد که در حجم 154 اسلاید، همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی مورد استفاده قرار گیرد.
پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.


پاورپوینت کتاب مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در عمل تألیف سهیل سرمد سعیدی


پاورپوینت مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در عمل تألیف سرمد سعید


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت انتخاب و تعیین استراتژی (فصل ششم کتاب مدیریت و ...

23 فوریه 2019 ... د انلود پاورپوینت با موضوع انتخاب و تعیین استراتژی (فصل ششم کتاب مدیریت و
برنامه ریزی استراتژیک در عمل تألیف دکتر سهیل سرمد سعیدی) ...

پاورپوینت اجرای استراتژی (فصل هفتم کتاب مدیریت و برنامه ریزی ...

23 فوریه 2019 ... د انلود پاورپوینت با موضوع اجرای استراتژی (فصل هفتم کتاب مدیریت و برنامه
ریزی استراتژیک در عمل تألیف دکتر سهیل سرمد سعیدی) ، در قالب ...

مقاله و تحقیق – دانلود مقالات طرح های توجیهی ، تحقیق ،مبانی نظری ...

دانلود پاورپوینت کتاب مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در عمل تألیف دکتر سهیل
سرمد سعیدی، در قالب ppt و در 154 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: مفاهیم ...

پاورپوینت اجرای استراتژی (فصل هفتم کتاب مدیریت و برنامه ریزی ...

دانلود پاورپوینت با موضوع اجرای استراتژی (فصل هفتم کتاب مدیریت و برنامه
ریزی استراتژیک در عمل تألیف دکتر سهیل سرمد سعیدی)، در قالب ppt و در ۲۵ اسلاید
، ...

پاورپوینت کتاب مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در عمل تألیف ...

دانلود پاورپوینت کتاب مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در عمل تألیف دکتر سهیل
سرمد سعیدی، در قالب ppt و در 154 اسلاید، قابل ویرایش، شامل فصل اول: مفاهیم ...

پاورپوینت ارزیابی و کنترل استراتژی (فصل هشتم کتاب مدیریت و ...

23 فوریه 2019 ... پاورپوینت ارزیابی و کنترل استراتژی (فصل هشتم کتاب مدیریت و برنامه ریزی
استراتژیک در عمل تألیف دکتر سهیل سرمد سعیدی). Alione Feb ...

پاورپوينت كتاب مديريت و برنامه ريزي استراتژيك در عمل تأليف دكتر ...

22 فوریه 2019 ... دانلود پاورپوينت كتاب مديريت و برنامه ريزي استراتژيك در عمل تأليف دكتر سهيل
سرمد سعيدي، در قالب ppt و در 154 اسلايد، قابل ويرايش، شامل:.

پاورپوینت کتاب مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در عمل تألیف ...

د انلود پاورپوینت کتاب مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در عمل تألیف دکتر
سهیل سرمد سعیدی ، در قالب ppt و در ۱۵۴ اسلاید، قابل ویرایش، شامل : فصل اول: مفاهیم
...

پاورپوینت مفاهیم و اصول برنامه ریزی استراتژیک (فصل اول کتاب ...

23 فوریه 2019 ... پاورپوینت مفاهیم و اصول برنامه ریزی استراتژیک (فصل اول کتاب مدیریت و برنامه
ریزی استراتژیک در عمل تألیف سرمد سعیدی) ... در عمل تألیف دکتر سهیل سرمد
سعیدی از جمله منابع مهم درس مدیریت استراتژیک برای رشته های مجموعه ...

پاورپوینت کتاب مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در عمل تألیف ...

پاورپوینت کتاب مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در عمل تألیف دکتر سهیل سرمد
سعیدی را چگونه دانلود کنیم؟ با صرف هزینه ای کم محتوایی زیاد درمورد پاورپوینت ...

پاورپوینت کتاب مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در عمل تألیف ...

پاورپوینت کتاب مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در عمل تألیف دکتر سهیل سرمد
سعیدی. لینک دانلود. دانشجو و بازدیدکننده گرامی، ضمن عرض سلام و خوش آمدگویی.

پاورپوینت کتاب مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در عمل تألیف ...

پاورپوینت کتاب مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در عمل تألیف دکتر سهیل سرمد
سعیدی د انلود پاورپوینت کتاب مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در عمل تألیف ...

کتاب مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک در عمل [چ1] -شبکه جامع کتاب ...

کتاب مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک در عملاثر سهیل سرمد سعیدی بوده و چاپ 1 آن
در سال 1386 توسط انتشارات هیات منتشر شده است.موضوعات کتاب شامل Planning ...

فایل های دسته بندی مدیریت استراتژیک - صفحه 1

پاورپوینت مفاهیم و اصول برنامه ریزی استراتژیک (فصل اول کتاب مدیریت و ... و
برنامه ریزی استراتژیک در عمل تألیف دکتر سهیل سرمد سعیدی)، در قالب ppt و در 35
...

پاورپوینت اجرای استراتژی (فصل هفتم کتاب مدیریت و برنامه ریزی ...

23 فوریه 2019 ... د انلود پاورپوینت با موضوع اجرای استراتژی (فصل هفتم کتاب مدیریت و برنامه
ریزی استراتژیک در عمل تألیف دکتر سهیل سرمد سعیدی) ، در قالب ...

پاورپوینت کتاب مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در عمل تألیف ...

پاورپوینت کتاب مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در عمل تألیف دکتر سهیل سرمد
سعیدی. لینک دانلود. دانشجو و بازدیدکننده گرامی، ضمن عرض سلام و خوش آمدگویی.

پاورپوینت کتاب مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در عمل تألیف ...

پاورپوینت کتاب مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در عمل تألیف دکتر سهیل سرمد
سعیدی را چگونه دانلود کنیم؟ با صرف هزینه ای کم محتوایی زیاد درمورد پاورپوینت ...

پاورپوینت اجرای استراتژی (فصل هفتم کتاب مدیریت و برنامه ریزی ...

23 فوریه 2019 ... د انلود پاورپوینت با موضوع اجرای استراتژی (فصل هفتم کتاب مدیریت و برنامه
ریزی استراتژیک در عمل تألیف دکتر سهیل سرمد سعیدی) ، در قالب ...

پاورپوینت ارزیابی و کنترل استراتژی (فصل هشتم کتاب مدیریت و ...

د انلود پاورپوینت با موضوع ارزیابی و کنترل استراتژی (فصل هشتم کتاب مدیریت
و برنامه ریزی استراتژیک در عمل تألیف دکتر سهیل سرمد سعیدی) ، در قالب ppt و ...

پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک بازاریاب (فصل دوم کتاب مدیریت ...

3 روز پیش ... کلمات کلیدی: برنامه ریزی استراتژیک بازاریاب,کتاب مدیریت .... و برنامه ریزی
استراتژیک در عمل تألیف دکتر سهیل سرمد سعیدی نام فایل: دانلود ...

پاورپوینت کتاب مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در عمل تألیف ...

24 فوریه 2019 ... پاورپوینت کتاب مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در عمل تألیف دکتر سهیل سرمد
سعیدی -

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

مدلهای اجرایی در توسعه محصول جدید, دکتر سهیل سرمد سعیدی و علیرضا ممقانی ...
برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی با رویکرد پست الکترونیک در جوامع چند
ملیتی و ... نام كتاب, نويسندگان, نوع كتاب, مشخصات کتاب, زمينه تخصصي, ناشر,
سال انتشار ... تا عمل, دکتر منوچهر انصاری و علیرضا ممقانی, تاليف, علمي تخصصي,
مدیریت- ...

پاورپوینت اجرای استراتژی (فصل هفتم کتاب مدیریت و برنامه ریزی ...

د انلود پاورپوینت با موضوع اجرای استراتژی (فصل هفتم کتاب مدیریت و برنامه
ریزی استراتژیک در عمل تألیف دکتر سهیل سرمد سعیدی) ، در قالب ppt و در ۲۵ اسلاید
، ...

پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک بازاریاب (فصل دوم کتاب مدیریت ...

3 روز پیش ... کلمات کلیدی: برنامه ریزی استراتژیک بازاریاب,کتاب مدیریت .... و برنامه ریزی
استراتژیک در عمل تألیف دکتر سهیل سرمد سعیدی نام فایل: دانلود ...

پاورپوینت اجرای استراتژی (فصل هفتم کتاب مدیریت و برنامه ریزی ...

د انلود پاورپوینت با موضوع اجرای استراتژی (فصل هفتم کتاب مدیریت و برنامه
ریزی استراتژیک در عمل تألیف دکتر سهیل سرمد سعیدی) ، در قالب ppt و در ۲۵ اسلاید
، ...

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

مدلهای اجرایی در توسعه محصول جدید, دکتر سهیل سرمد سعیدی و علیرضا ممقانی ...
برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی با رویکرد پست الکترونیک در جوامع چند
ملیتی و ... نام كتاب, نويسندگان, نوع كتاب, مشخصات کتاب, زمينه تخصصي, ناشر,
سال انتشار ... تا عمل, دکتر منوچهر انصاری و علیرضا ممقانی, تاليف, علمي تخصصي,
مدیریت- ...

پاورپوینت انتخاب و تعیین استراتژی (فصل ششم کتاب مدیریت و ...

د انلود پاورپوینت با موضوع انتخاب و تعیین استراتژی (فصل ششم کتاب مدیریت و
برنامه ریزی استراتژیک در عمل تألیف دکتر سهیل سرمد سعیدی) ، در قالب ppt و در ...

پاورپوینت جامع و کامل کل کتاب مبانی سازمان و مدیریت تألیف دکتر ...

کتاب مبانی سازمان و مدیریت تألیف دکتر علی رضائیان از جمله منابع مهم درس ... عمل
گرایی و عمل بر مبنای نیت از دیدگاه اسلام ... برنامه ریزی راهبردی (استراتژیک) .... و
دکتر هاشم نیکو مرام تعداد 97 اسلاید پاورپوینت توسط دکتر سهیل سرمد سعیدی تهیه
...

پاورپوینت کتاب مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در عمل تألیف ...

پاورپوینت کتاب مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در عمل تألیف دکتر سهیل سرمد
سعیدی د انلود پاورپوینت کتاب مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در عمل تألیف ...

پاورپوینت انتخاب و تعیین استراتژی (فصل ششم کتاب مدیریت و ...

23 فوریه 2019 ... د انلود پاورپوینت با موضوع انتخاب و تعیین استراتژی (فصل ششم کتاب مدیریت و
برنامه ریزی استراتژیک در عمل تألیف دکتر سهیل سرمد سعیدی) ...

پاورپوینت کتاب مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در عمل تألیف ...

24 فوریه 2019 ... پاورپوینت کتاب مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در عمل تألیف دکتر سهیل سرمد
سعیدی -

Tag پاورپوینت فصل هشتم کتاب مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک ...

د انلود پاورپوینت با موضوع ارزیابی و کنترل استراتژی (فصل هشتم کتاب مدیریت
و برنامه ریزی استراتژیک در عمل تألیف دکتر سهیل سرمد سعیدی) ، در قالب ppt و ...

پاورپوینت درس پنجم زبان انگلیسی پایه نهم Media

برنامه ریزی سالانه بررسی کتاب درسی علوم تجربی پایه ششم

دانلود حل تشریحی مسایل و تست های حسابداری صنعتی 1دکتر قسیم عثمانی

حل تمرین کتاب سازمان دهی و طراحی کامپیوتر نسخه RISC-V

تحقیق در مورد اصول بیمه گری

پاورپوینت تحلیل موزه یهود برلین

دانلود پاورپوینت دولپه اي هاي پيوسته گلبرگ

تحلیل محتوای فارسی اول

تحقیق در مورد الکتریسیته 35 ص

پاورپوینت در مورد فایروال در میکروتیک -37 اسلاید